Historie a současnost

Pokud někdo pořád tápe, kdo vlastně jsme, tady je krátké představení! 🙂

Atletika Vlašim, z.s. je skupina nadšenců, kteří dobrovolně ve svém volném čase tráví čas na atletickém stadionu a věnují se nejen dětem, ale i dospívajícím.

Vždy jsme se mohli pyšnit partou, která se ve Vlašimi dokázala poskládat. Netrávíme spolu pouze čas na trénincích, na závodech, ale zajdeme společně třeba na dobré jídlo nebo za kulturou.

V čele oddílu stojí předseda s výborem, který se kromě povinné administrativy stará také o všechno ostatní :). V posledních letech došlo k hodně změnám (k dobrému, samozřejmě!) a oddíl se neustále posouvá dál. Důkazem budiž narůstající počet atletů, kteří hrdě závodí ve vlašimských barvách.

S tím se pojí samozřejmě také otázka reprezentace nejen oddílu, sebe sama, ale také města Vlašim. V roce 2022 se nám podařilo přivézt domů 3 cenné individuální kovy a 2x placku ze štafet. Kromě toho družstvo žen závodí v druhé nejvyšší české soutěži, družstvo mužů se statečně drží v 2. lize a stále jsme schopni postavit četná družstva žactva a mládeže. V roce 2022 došlo také k modernizaci dresů, vlajky, oblečení, jsme aktivní na sociálních sítích a máme nový web :).

Naše atlety se snažíme podporovat všemožnými způsoby, ať už finančními, věcnými, nebo dalšími cestami, které považujeme za vhodné.

Dveře máme otevřené pro všechny, kteří chtějí svůj volný čas trávit trošku jinak! 🙂

IMG2650 u
vlasim01 1

Historie atletiky ve Vlašimi sahá do roku 1943, kdy se členové Spojené osady kamarádů (SOK) dohodli s výborem AFK Vlašim a společně založili Odbor her a lehké atletiky. Prvním předsedou se tehdy stal František Cihlář, který už před vznikem odboru organizoval běhy v okolí Vlašimi.

Dalším milníkem se stal rok 1952, kdy se začal budovat první atletický stadion v Kollárově ulici. Měl 365m dlouhou dráhu a všechny potřebné sektory.

Z historických výkonů stojí za zmínku určitě rok 1959, kdy se družstvo žen probojovalo do II.ligy. Muži této mety dosáhli o pár let později, v roce 1971. Tento rok se stal důležitým i pro vlašimské dorostence, kteří brali třetí místo v celorepublikové soutěži družstev. Předseda Josef Červ, který mohl slavit tyto úspěchy, zastával současné také funkci předsedy českých atletů.

Stadion Na Lukách byl vybudován v roce 1978, jeho okruh již měří 400m. V minulosti se zde pořádaly i celorepubliková mistrovství. Následovalo období mládežnických kategorií, kdy se atletika ve Vlašimi neustále rozrůstala. Novodobé úspěchy startují v roce 2010, kdy jsme si z Mistrovství České republiky odvezli 19 cenných kovů. V témže roce postoupilo družstvo mužů do II.ligy a o rok později se přidaly i ženy. Nejen tyto úspěchy přispěly k tomu, že dráha získala v roce 2012 umělý tartanový povrch.

vlasim02 1

Pořadatelsky náš oddíl také nezahálí. Ročně pořádáme 5-7 závodů krajského až republikového charakteru, dále soutěže družstev, přebory jednotlivců, ale i školní závody. Naše členská základna se každým rokem rozrůstá, hlavně díky přípravce, žákovským a mládežnickým kategoriím.

Dalším zlomovým okamžikem v historii oddílu představuje rok 2021. Ženy postoupily do I.ligy, z TJ Spartak Vlašim se stala Atletika Vlašim, z.s. Byl zvolen nový výbor, který se stará o chod oddílu, tvoří ho samotní trenéři, kteří přece mají k atletům nejblíž. Kromě atletů náš oddíl tvoří také rozhodčí, rodiče, sponzoři a mnoho dalších lidí, kteří nás podporují a fandí nám. Jsme zvědaví, co přinesou další roky. 🙂